ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA OSTROROGA W OSTROROGU:

 

STROMCZYŃSKA REGINA główny księgowy
TELAK DOMINIKA
samodzielny referent
ds. administracji i obsługi biura
GORĄCA-OSTRYCHARCZYK AMELIA pracownik administracyjno-biurowy
ŚLIWIŃSKA ALINA pracownik administracyjno-biurowy
GARCZYŃSKA NATALIA intendent
KULIGOWSKA KATARZYNA pomoc nauczyciela
PLANK KATARZYNA
szef kuchni
BŁAJEK ALINA pomoc kuchenna
ŁASTOWSKA MAŁGORZATA pomoc kuchenna
SMOGULSKA ALDONA pomoc kuchenna
GARCZYŃSKI MARCIN
starszy woźny
KASZKOWIAK KONRAD
starszy woźny
DOKUDOWICZ DOROTA sprzątaczka
JANICKA MARLENA sprzątaczka
MATAJ ARLETA sprzątaczka
MICHALAK WANDA
sprzątaczka
NADOLNA ZUZANNA
sprzątaczka
SŁOMIŃSKA MAŁGORZATA
sprzątaczka