ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE I KOMISJE

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI, ZESPOŁY, KOMISJE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

L.P. FUNKCJA OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1. Dyrektor Maria Pospieszna
2. Wicedyrektor Joanna Musiał
3. Księgowa, kadrowa Regina Stromczyńska
4. Sekretariat Agata Narożna/ Aleksandra Marcinczak
5. Zamówienia Amelia Gorąca-Ostrycharczyk
6. Administrator Librusa Agnieszka Piechaczyk

Joanna Musiał

7. Autor planu dowozów Hanna Wlazik
8. Autor jadłospisu Natalia Garczyńska
9. Opiekun SKKT Wesołe Jaśki Hanna Wlazik
10. Opiekun SKO Ireneusz Piotrowski
11. Opiekun małego samorządu Halina Cembrowicz

Angelika synowczyńska

12. Opiekunowie Wolontariatu Iwona Mieńko, Joanna Olech-Biniek
13. Opiekun chóru szkolnego Magdalena Michalak
14. Opiekun pocztu sztandarowego Jacek Duks
15. Opiekun kroniki szkolnej Iwona Kucharczyk
16. Opiekun ds. nagłośnienia i transmisji imprez Tomasz Cembrowicz oraz wybrani uczniowie
17. Obsługa fotograficzna Marlena Janicka
18. Woźny Przemysław Braciszewski
19. Obsługa zieleni przy szkole Anna Napierała, Arleta Mataj, Wanda Michalak
  ZESPOŁY  
20. Zespół ds. WDN  

1.       Justyna Rosa

2.       Iwona Kucharczyk

21. Zespół ds. Programu profilaktyczno-wychowawczego  

1.       Halina Roszak

2.       Marcelina Olejnik

22. Zespół ds. dyżurów międzylekcyjnych  

1.       Ireneusz Piotrowski

2.       Renata Mleczak

3.       Anna Chudziak (mały budynek)

23. ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY  

1.       Hanna Wlazik

wszyscy nauczyciele z przydzielonymi godzinami w świetlicy

24. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

 

1.       Wiesława Gieremek

2.       Halina Cembrowicz

3.       Anna Chudziak

4.       Olga Kołodziejczyk

5.       Renata Mleczak

6.       Dorota Błajet

7.       Angelika Synowczyńska

8.       Justyna Rosa

9.       Agnieszka Gnabasik

10.   Małgorzata Rzeszowska

11.   Izabela Rais-Klauze

12.   Iwona Mieńko

13.   Magdalena Michalak

25. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZYCH  

1.       Agnieszka Statucka

2.       Joanna Olech-Biniek

3.       Katarzyna Perz-Wojciechowska

4.       Małgorzata Jagiełłowicz

26. ZESPÓŁ NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

1.       Anita Jaworska

2.       Ireneusz Piotrowski

3.       Tomasz Cembrowicz

4.       Jacek Duks

5.       Agnieszka Piechaczyk

6.       Jarosław Mituta

7.       Katarzyna Perz-Wojciechowska

 

27. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH  

1.       Ewelina Araszkiewicz

2.       Monika Kwiatkowska

3.       Maria Pospieszna

4.       Izabela Rais-Klauze

5.       Iwona Kucharczyk

 

28. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

1. Jacek Duks

2. Tomasz Cembrowicz

3. Renata Mleczak

4. Joanna Musiał

 

29. ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

1.       Halina Roszak

2.       Marcelina Olejnik

3.       Dorota Błajet

 

 30.  

ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I ANALIZ EDUKACYJNYCH

 

 

1.       Agnieszka Piechaczyk

2.       Ireneusz Piotrowski

3.       Tomasz Cembrowicz

 

 31. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DS. OPRACOWANIA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO 1.       Wychowawca wraz z nauczycielami uczącymi w danym oddziale.
32. ZESPÓŁ DS. KALENDARIUM  

1.       Monika Kwiatkowska

2.       Iwona Mieńko

33. ZESPÓŁ DS. SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO  

1.       Joanna Olech-Biniek

2.       Katarzyna Perz-wojciechowska

3.       Halina Roszak

4.       Marcelina Olejnik

5.       Anna Chudziak

6.       Anita Jaworska

  KOMISJE  
34. KOMISJA DS. KRYZYSOWYCH  

1.       Maria Pospieszna

2.       Agata Narożna/Aleksandra Marcinczak

3.       Amelia Gorąca-Ostrycharczyk

4.       Przemysław Braciszewski

35. KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW  

1.       Jacek Duks

2.       Ewa Lewandowska

36. KOMISJA STATUTOWA I DS. NOWYCH ZAPISÓW PRAWA  

1.       Joanna Olech-Biniek

2.       Halina Cembrowicz

3.       Joanna Musiał

37. KOMISJA STYPENDIALNA  

1.       Hanna Wlazik

2.       Joanna Musiał

38. KOMISJA SOCJALNA  

1.       Regina Stromczyńska

2.       Wiesława Gieremek

3.       Anita Jaworska

4.       Elżbieta Olczyk

39. KOMISJA ZDROWOTNA  

1.       Joanna Musiał

2.       Justyna Rosa

3.       Ewa Pospieszna