RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW: HANNA ROSADA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW: IWONA BARCZYK-CIUPKA

SKARBNIK: KAROLINA ROWIŃSKA

 

KONTO RADY RODZICÓW: 06 9072 0002 2003 0330 8718 0004
SKŁADKA: 50,00ZŁ NA 1 PÓŁROCZE (100,00 ZŁ ROCZNIE)