RADA RODZICÓW

Przewodniczący: Jarosław Libera

Z-ca przewodniczącego: Barbara Bartkowiak

Skarbnik: Karolina Braciszewska

Sekretarz: Beata Hały

 

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 zł od rodziny.

 

WPŁATA NA KONTO RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy Duszniki O/Ostroróg

numer rachunku: 06 9072 0002 2003 0330 8718 0004

(prosimy podać w tytule przelewu: imię, nazwisko, klasę dziecka).