RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: Karolina Braciszewska

Z-ca przewodniczącej: Angelika Traczyk

Skarbnik: Hanna Rosada

Sekretarz: Justyna Konieczna

Delegaci Rady Rodziców:

1a Magdalena Ratajczak
1b Sylwia Kawiak
2a Iwona Barczyk-Ciupka
2b Marta Drasik
2c Monika Herrmann
3a Karolina Braciszewska
3b Tomasz Kłosiński
4a Violetta Kaczmarek
4b Iwona Mikołajczak
5a Monika Piasek
5b Alicja Woźniak
6a Renata Kaczmarek
6b Hanna Rosada
7a Justyna Konieczna
8a Anna Błoniarczyk
8b Angelika Traczyk
8c Jagoda Napierała

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 80 zł od rodziny (w przypadku rodziców, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko będące uczniem szkoły – składkę wystarczy uregulować tylko jeden raz).

WPŁATA NA KONTO RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy Duszniki O/Ostroróg

numer rachunku: 06 9072 0002 2003 0330 8718 0004

(prosimy podać w tytule przelewu: imię, nazwisko, klasę dziecka).