RADA RODZICÓW

WYNIKI LOTERII FANTOWEJ MIKOŁAJKOWEGO ZAWROTU GŁOWY 15 GRUDNIA 2019 – kliknij

 

RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodniczący: JAROSŁAW LIBERA
Z-ca przewodniczącego:
BARBARA BARTKOWIAK
Skarbnik: ANNA REN
Sekretarz BEATA HAŁY

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

 

Jednym z głównych zamierzeń dyrektora szkoły powinna być otwarta współpraca ze środowiskiem Rodziców. Niezwykle ważne jest jednak także stworzenie prawdziwej atmosfery przyjaznej naszym dzieciom, świętowanie ich najmniejszych nawet sukcesów i inwestowanie w ich wiedzę.

Do tego potrzebne są codzienne wspólne starania organizacyjne, ale także te, nie mniej istotne, finansowe. Wszyscy wiemy, że od wielu lat, jako Rodzie naszych uczniów, uczestniczycie Państwo w budowaniu dobrego wizerunku naszej placówki. Dzięki Waszej stałej pomocy możemy przeznaczać środki finansowe m.in. na wiele nagród książkowych i rzeczowych dla uczniów, finansować organizację wielu konkursów, wyjazdów i festynu.

Mając na celu dalsze działania w tym zakresie, zachęcamy Państwa do wsparcia finansowego w postaci składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 60 zł.

W porozumieniu z Radą Rodziców zapewniamy o transparentności i celowym wydawaniu zgromadzonych środków finansowych. Przypomnę, że jak zawsze są one w całości przeznaczone na potrzeby bezpośrednio dotyczące dzieci.

 

WPŁAT NA RZECZ RADY RODZICÓW MOŻECIE DOKONAĆ PAŃSTWO:

  • przelewem na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Duszniki O/Ostroróg

numer rachunku: 06 9072 0002 2003 0330 8718 0004

(prosimy podać w tytule przelewu: imię, nazwisko, klasę dziecka).