RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: Karolina Braciszewska

Z-ca przewodniczącej: Sławomir Szałata

Skarbnik: Hanna Rosada

Sekretarz: Angelika Traczyk

 

Delegaci Rady Rodziców:

1a – Marieta Czapracka, 1b – Angelika Traczyk, 1c – Justyna Przebierała, 2a – Karolina Braciszewska, 2b – Patrycja Przebierała, 3a – ???, 3b – Iwona Mikołajczak, 4a – Monika Piasek, 4b – Alicja Woźniak, 5a – ???, 5b – Hanna Rosada, 5c – Elwira Kiełbik, 6a – Justyna Konieczna, 7a – ???, 7b – ???, 7c – Honorata Mucha, 8a – Radosław Klauze, 8b – Sławomir Szałata, 8c – Agnieszka Łowińska

 

Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 60 zł od rodziny (w przypadku rodziców, którzy posiadają więcej niż jedno dziecko będące uczniem szkoły – składkę wystarczy uregulować tylko jeden raz).

WPŁATA NA KONTO RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy Duszniki O/Ostroróg

numer rachunku: 06 9072 0002 2003 0330 8718 0004

(prosimy podać w tytule przelewu: imię, nazwisko, klasę dziecka).