DYREKCJA I NAUCZYCIELE

                                                                                                                                                                                                  DYREKTOR         WICEDYREKTOR

 

 

DYREKTOR – mgr Maria Pospieszna, kontakt: dyrektor@spostrorog.pl

WICEDYREKTOR – mgr Joanna Musiał, kontakt: wicedyrektor@spostrorog.pl

 

NAUCZYCIELE:

mgr Ewelina Araszkiewicz – język angielski
mgr Dorota Błajet – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
mgr Halina Cembrowicz – edukacja wczesnoszkolna
mgr Tomasz Cembrowicz – matematyka, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Chudziak – edukacja wczesnoszkolna
mgr Jacek Duks – wychowanie fizyczne, biologia
mgr Wiesława Gieremek – edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Gnabasik – współorganizowanie kształcenia
mgr Małgorzata Jagiełłowicz – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Anita Jaworska – przyroda, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Maria Jessa – współorganizowanie kształcenia
mgr Olga Kołodziejczyk – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Iwona Kucharczyk – język niemiecki, biblioteka
mgr Monika Kwiatkowska – język angielski
mgr Magdalena Michalak – religia, muzyka, plastyka
mgr Iwona Mieńko – religia
mgr Jarosław Mituta – fizyka
mgr Renata Mleczak – wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Joanna Musiał – współorganizowanie kształcenia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Olech-Biniek – język polski, doradztwo zawodowe
mgr Marcelina Olejnik – psycholog
mgr Katarzyna Perz-Wojciechowka – geografia, historia, plastyka
mgr Agnieszka Piechaczyk – matematyka, informatyka, technika
mgr Ireneusz Piotrowski – matematyka, technika
mgr Maria Pospieszna – język angielski
mgr Izabela Rais-Klauze – język niemiecki, współorganizowanie kształcenia
mgr Justyna Rosa – edukacja wczesnoszkolna
mgr Halina Roszak – pedagog
mgr Małgorzata Rzeszowska – współorganizowanie kształcenia
mgr Agnieszka Statucka – język polski
mgr Angelika Synowczyńska – edukacja wczesnoszkolna, współorganizowanie kształcenia
mgr Hanna Wlazik – kierownik świetlicy