ZEBRANIA Z RODZICAMI

Planowane zebrania z rodzicami:

  • 8 września 2022
  • 29 listopada 2022
  • 15 lutego 2023
  • 18 kwietnia 2023 (drzwi otwarte – indywidualne konsultacje)
  • 16 maja 2023