ZEBRANIA Z RODZICAMI

Planowane zebrania z rodzicami:

  • 14 września 2021
  • 16 listopada 2021
  • 3 lutego 2022
  • 5 kwietnia 2022 (drzwi otwarte – indywidualne konsultacje)
  • 12 maja 2022