ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami (spotkanie organizacyjne, wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020):

  • 11 września 2019

Zebrania z rodzicami:

  • 28 listopada 2019

Zebrania z rodzicami:

  • 20 stycznia 2020

Drzwi otwarte (konsultacje indywidualne):

  • 19 marca 2020

Zebrania z rodzicami:

  • 18 maja 2020

Zebrania z rodzicami:

  • 28 maja 2020

Zapraszamy na zebrania dla rodziców. Spotkania odbędą się w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS TEAMS wg następującego porządku:

godz. 17.00 klasy 1-3
godz. 18.00 klasy 4-8