LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Oficjalnie oddaliśmy do użytku dwie odnowione sale lekcyjne wyposażone w ramach projektu MEiN „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie i nauczyciele otrzymali do dyspozycji nowoczesną pracownię techniczną i aneks kulinarny. W znaczny sposób doposażyliśmy też salę informatyczną. Pojawiły się w niej m.in. drukarka 3D, roboty multimedialne z oprogramowaniem i mikrokontrolery. Kwota, za którą zakupiliśmy pomoce dydaktyczne wyniosła 117 300 złotych.