SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • PRZEWODNICZĄCA – DOROTA HEIMANN
 • ZASTĘPCA – GABRIELA LIBERA
 • SKARBNIK – PAULINA KASZKOWIAK

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

PANI ANITA JAWORSKA I PANI HALINA ROSZAK

Aktywni członkowie:

 • JAKUB MARSZAŁKIEWICZ
 • MACIEJ SOŁTYSIAK
 • IGNACY SIENKIEWICZ
 • MAJA ANTONIEWSKA
 • FRANCISZEK ROWIŃSKI
 • MARCELINA KEŁBIK

Najważniejszym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej Szkoły.

Główne kierunki działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 • praca uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 • kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności uczniów;
 • organizacje imprez szkolnych, kulturalnych i sportowych;
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 • wspieranie akcji charytatywnych oraz działań proekologicznych.