SKKT-PTTK WESOŁE JAŚKI

 

Szkolne koło PTTK „Wesołe  Jaśki”

logo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)

Opiekunowie Szkolnego Koła PTTK: Hanna Wlazik, Anita Jaworska, Justyna Rosa, Jacek Duks

 

Rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy Was do udziału we wszystkich organizowanych wycieczkach i rajdach i serdecznie witamy nowych członków.

Celem  działalności  koła jest propagowanie turystyki pieszej i kolarskiej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie krajoznawstwa, organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, organizowanie i uczestnictwo w rajdach, wycieczkach, konkursach, prelekcjach i imprezach na orientację.

 

ZARZĄD  SKKT – PTTK  „WESOŁE JAŚKI”

ROK SZKOLNY 2023/2024

  • PRZEWODNICZĄCA DOROTA HEIMANN
  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO GABRIELA LIBERA
  • SKARBNIK MATYLDA  JAŚKOWIAK
  • SEKCJA GAZETKOWA

MARIANNA WOJCIECHOWSKA

ZOFIA JANC

GABRIELA PĘCHERSKA

LENA KUBIS

ZOFIA NOWAK

 

  • KRONIKARZE

DAGMARA KALEMBA

ZOFIA CUDASZEWSKA