STOŁÓWKA

 

JADŁOSPIS 03-07.06

 

BUŁKI 03-07.06

 

KOSZT BUŁKI: 6,00 ZŁ

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ  WYNOSI 90,00 ZŁ

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIAC MAJ WYNOSI 75,00 ZŁ, DLA PRZEDSZKOLA 90,00 ZŁ 

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIAC CZERWIEC WYNOSI 60,00 ZŁ, DLA PRZEDSZKOLA 65,00 ZŁ

Opłaty za obiad można regulować:

– przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu nr. 40 9072 0002 0330 8718 2000 0001 (w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc korzystania z obiadów).

Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 15-stego każdego miesiąca (opłata dotyczy bieżącego miesiąca, odliczenia dokonywane są w miesiącu następnym).

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Osoby pracujące w szkolnej stołówce:

Magdalena Kaczmarek– szef kuchni

Aldona Smogulska– pomoc kuchenna

Małgorzata Łastowska – pomoc kuchenna

Intendent: Natalia Garczyńska

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.05-13.05
  2. Odpłatność za obiady należy dokonywać w następujący sposób:

– przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu nr 40 9072 0002 0330 8718 2000 0001. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko klasę dziecka.

3.Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca (opłata dotyczy bieżącego miesiąca, odliczenia dokonywane są w miesiącu następnym).

  1. Z deklaracji miesięcznej korzystania z obiadów można wyłączyć określone dni, wówczas nie podlegają one opłacie.

5.W przypadku nieterminowego dokonania wpłaty lub niezapłacenia należności dziecko decyzją Dyrektora może zostać wykreślone z listy osób korzystających z obiadów.

  1. Wpłaty po terminie oraz wysokość odpisów należy uzgadniać wcześniej telefonicznie (tel 61 29 167 72. wew. 14) lub na maila intendent@spostrorog.pl
  2. Nieobecność, która nie została zgłoszona przynajmniej jeden dzień wcześniej nie podlega odliczeniu.
  3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki
  4. Rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w zdeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej złożonej w biurze intendenta.
  5. W stołówce jest wywieszony jadłospis na jeden, bieżący tydzień.

HERBATA

Herbata wydawana będzie od 18 września 2023r. Opłata za półrocze wynosi 12 zł.