STOŁÓWKA

 

JADŁOSPIS 29.01 – 02.02

 

BUŁKI 29.01 – 02.02

KOSZT BUŁKI: 5,50 ZŁ

 

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC STYCZEŃ WYNOSI 110,00 ZŁ

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY WYNOSI 55,00 ZŁ

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Osoby pracujące w szkolnej stołówce:

Magdalena Kaczmarek– szef kuchni

Aldona Smogulska– pomoc kuchenna

Małgorzata Łastowska – pomoc kuchenna

Intendent: Natalia Garczyńska

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.05-13.05
  2. Odpłatność za obiady należy dokonywać w następujący sposób:

– przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu nr 40 9072 0002 0330 8718 2000 0001. W tytule proszę wpisać imię i nazwisko klasę dziecka.

3.Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca (opłata dotyczy bieżącego miesiąca, odliczenia dokonywane są w miesiącu następnym).

  1. Z deklaracji miesięcznej korzystania z obiadów można wyłączyć określone dni, wówczas nie podlegają one opłacie.

5.W przypadku nieterminowego dokonania wpłaty lub niezapłacenia należności dziecko decyzją Dyrektora może zostać wykreślone z listy osób korzystających z obiadów.

  1. Wpłaty po terminie oraz wysokość odpisów należy uzgadniać wcześniej telefonicznie (tel 61 29 167 72. wew. 14) lub na maila intendent@spostrorog.pl
  2. Nieobecność, która nie została zgłoszona przynajmniej jeden dzień wcześniej nie podlega odliczeniu.
  3. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki
  4. Rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w zdeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej złożonej w biurze intendenta.
  5. W stołówce jest wywieszony jadłospis na jeden, bieżący tydzień.

HERBATA

Herbata wydawana będzie od 18 września 2023r. Opłata za półrocze wynosi 12 zł.