ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

 1. Przewodnicząca: Iwona Odwrot-Kałek
 2. Dorota Błajet
 3. Halina Cembrowicz
 4. Anna Chudziak
 5. Olga Kołodziejczyk
 6. Anna Kowalska
 7. Justyna Pyc
 8. Irena Leracz
 9. Marta Michalak
 10. Magdalena Michalak
 11. Joanna Musiał
 12. Justyna Rosa

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZYCH:

 1. Przewodnicząca: Joanna Olech-Biniek
 2. Anna Karge
 3. Iwona Kucharczyk
 4. Magdalena Michalak
 5. Katarzyna Perz
 6. Agnieszka Statucka
 7. Elżbieta Zapatka

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI:   

 1. Przewodnicząca: Beata Budaj-Głuchy
 2. Anna Gendera
 3. Ireneusz Piotrowski

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH:       

 1. Przewodnicząca: Anita Jaworska
 2. Jacek Duks
 3. Andrzej Kukawka
 4. Magdalena Machuj
 5. Katarzyna Perz
 6. Jan Stromczyński

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH:

 1. Przewodnicząca: Monika Kwiatkowska-Proszyk
 2. Ewelina Araszkiewicz
 3. Marta Michalak
 4. Izabela Rais-Klauze

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI RELIGII:

 1. Przewodnicząca: Iwona Mieńko
 2. Magdalena Michalak

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

 1. Przewodniczący: Tomasz Cembrowicz
 2. Jacek Duks
 3. Renata Mleczak

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW:

 1. Przewodnicząca: Halina Roszak
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonym wychowawstwem oddziału

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY:

 1. Przewodnicząca: Hanna Wlazik
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami w świetlicy

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO:

 1. Przewodnicząca: Halina Roszak
 2. Joanna Musiał
 3. Katarzyna Perz

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:

 1. Przewodnicząca: Marta Michalak
 2. Olga Kołodziejczyk

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Edukacja wczesnoszkolna: Justyna Rosa
 2. Szkoła Podstawowa: wybory

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. KOORDYNOWANIA DZIAŁAŃ WOLONTARIATU:

 1. Przewodnicząca: Joanna Olech-Biniek
 2. Iwona Mieńko
 3. Agnieszka Statucka

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ:

 1. Przewodnicząca: Halina Roszak
 2. Koordynator w EW i do nauczania specjalnego: Dorota Błajet
 3. Koordynator w kl. 4-8: Beata Ceglarska
 4. Jakub Błajet
 5. Olga Kołodziejczyk
 6. Renata Mleczak

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI DS. OPRACOWANIA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO:

 

 1. Przewodnicząca: ANNA CHUDZIAK
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: ANNA CHUDZIAK
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: OLGA KOŁODZIEJCZYK
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: HALINA CEMBROWICZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: HALINA CEMBROWICZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodniczący: TOMASZ CEMBROWICZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: JOANNA OLECH-BINIEK
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: ELŻBIETA ZAPATKA
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: IRENEUSZ PIOTROWSKI
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: BEATA BUDAJ-GŁUCHY
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: RENATA MLECZAK
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

 

 1. Przewodnicząca: EWELINA ARASZKIEWICZ
 2. wszyscy nauczyciele z przydzielonymi zajęciami z uczniem

——————————————————————————————————————

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

 1. Przewodnicząca: Elżbieta Zapatka
 2. Anna Kowalska
 3. Justyna Pyc

——————————————————————————————————————

ZESPOŁY NAUCZYCIELI DANEGO ODDZIAŁU KLASOWEGO:

 1. Przewodniczący: wychowawca oddziału
 2. wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej z przydzielonym zajęciami w oddziale