ŚWIETLICA

Świetlica szkolna pełni na terenie szkoły funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w godzinach:

6:45-8:30 i 12:05-15:35 dla uczniów klas 1-3 pracujących rodziców oraz dla uczniów dojeżdżających.

Dla uczniów klas 1-3 świetlica znajduje się w małym budynku – sala 29, a dla uczniów klas 4-8 w dużym budynku w sali 4 (świetlica).

Kierownikiem świetlicy jest pani Hanna Wlazik.

 

Nauczyciele, którzy pracują w świetlicy szkolnej:

Hanna Wlazik, Justyna Rosa, Iwona Kucharczyk, Halina Cembrowicz, Wiesława Gieremek, Jacek Duks, Anna Chudziak.

 

ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY:

  • Jesteśmy wobec siebie pomocni i życzliwi- dzielimy się zabawkami tak, aby każdy miał możliwość zabawy tym co lubi.
  • Szanujemy innych – wszystkie sprawy załatwiamy w pokojowy sposób.
  • Bawimy się i pracujemy w sposób bezpieczny dla innych.
  • Odpowiadamy za to co zrobiliśmy i powiedzieliśmy – przyznajemy się do popełnionych błędów.
  • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę.
  • Dbamy o porządek w sali, troszczymy się o sprzęt i wygląd świetlicy.

 

KALENDARZ IMPREZ I KONKURSÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTROROGU

 

„ŚWIETLICZAKI  NA TROPIE …..PRZYSŁÓW”

 

W roku szkolnym 2023/2024  nasze Świetliczaki biorą udział  w IV  Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym  dla świetlic szkolnym  „ Świetliczaki na tropie…..przysłów.

Celem projektu jest wychowanie  aktywnego, świadomego, swoich możliwości  i posiadającego umiejętność  współistnienia z przyrodą ucznia, uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody.

Organizatorem projektu  Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie….przysłów” jest Wydawnictwo Sukurs reprezentowane przez redakcję  czasopisma „ Świetlica w szkole”.